.

Příbalový leták RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4.5 MG – POR CPS DUR 60X4.5MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4.5 MG naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4.5 MG užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMIN-RATIOPHARM 4.5 MG