.

Příbalový leták RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1.5 MG – POR CPS DUR 250X1.5MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1.5 MG naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1.5 MG užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 1.5 MG