.

Příbalový leták RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 2 MG/ML – POR SOL 1X120ML

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 2 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 2 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 2 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 2 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 2 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 2 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 2 MG/ML