.

Příbalový leták RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG – POR CPS DUR 28X6MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 6 MG