.

Příbalový leták RIVASTIGMINE HEXAL 6 MG – POR CPS DUR 28X6MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMINE HEXAL 6 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMINE HEXAL 6 MG naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMINE HEXAL 6 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMINE HEXAL 6 MG užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMINE HEXAL 6 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMINE HEXAL 6 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMINE HEXAL 6 MG