.

Příbalový leták RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG – POR CPS DUR 56X3MG

Při užití léčivého přípravku RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG naleznete

  • Co je přípravek RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG užívat
  • Jak se přípravek RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG