.

Příbalový leták RIVOCOR 5 – POR TBL FLM 90X5MG

Při užití léčivého přípravku RIVOCOR 5 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVOCOR 5 naleznete

  • Co je přípravek RIVOCOR 5 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVOCOR 5 užívat
  • Jak se přípravek RIVOCOR 5 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVOCOR 5 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVOCOR 5