.

Příbalový leták RIVODARON 200 – POR TBL NOB 30X200MG

Při užití léčivého přípravku RIVODARON 200 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVODARON 200 naleznete

  • Co je přípravek RIVODARON 200 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVODARON 200 užívat
  • Jak se přípravek RIVODARON 200 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVODARON 200 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVODARON 200