.

Příbalový leták RIVOTRIL 0.5 MG – POR TBL NOB 50X0.5MG

Při užití léčivého přípravku RIVOTRIL 0.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RIVOTRIL 0.5 MG naleznete

  • Co je přípravek RIVOTRIL 0.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIVOTRIL 0.5 MG užívat
  • Jak se přípravek RIVOTRIL 0.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RIVOTRIL 0.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RIVOTRIL 0.5 MG