.

Příbalový leták ROACCUTANE 20 MG – POR CPS MOL 100X20MG

Při užití léčivého přípravku ROACCUTANE 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROACCUTANE 20 MG naleznete

  • Co je přípravek ROACCUTANE 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROACCUTANE 20 MG užívat
  • Jak se přípravek ROACCUTANE 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROACCUTANE 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROACCUTANE 20 MG