.

Příbalový leták ROACTEMRA 20 MG/ML – INF CNC SOL 4X4ML/80MG

Při užití léčivého přípravku ROACTEMRA 20 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROACTEMRA 20 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek ROACTEMRA 20 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROACTEMRA 20 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek ROACTEMRA 20 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROACTEMRA 20 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROACTEMRA 20 MG/ML