.

Příbalový leták ROBINIA PSEUDO-ACACIA – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku ROBINIA PSEUDO-ACACIA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROBINIA PSEUDO-ACACIA naleznete

  • Co je přípravek ROBINIA PSEUDO-ACACIA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROBINIA PSEUDO-ACACIA užívat
  • Jak se přípravek ROBINIA PSEUDO-ACACIA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROBINIA PSEUDO-ACACIA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROBINIA PSEUDO-ACACIA