.

Příbalový leták ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAďż˝Lďż˝Vďż˝Nďż˝ – POR SIR 100ML/2GM

Při užití léčivého přípravku ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAďż˝Lďż˝Vďż˝Nďż˝ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAďż˝Lďż˝Vďż˝Nďż˝ naleznete

  • Co je přípravek ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAďż˝Lďż˝Vďż˝Nďż˝ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAďż˝Lďż˝Vďż˝Nďż˝ užívat
  • Jak se přípravek ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAďż˝Lďż˝Vďż˝Nďż˝ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAďż˝Lďż˝Vďż˝Nďż˝ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROBITUSSIN EXPECTORANS NA ODKAďż˝Lďż˝Vďż˝Nďż˝