.

Příbalový leták ROCALTROL 0.25 MCG – POR CPS MOL 30X0.25RG

Při užití léčivého přípravku ROCALTROL 0.25 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROCALTROL 0.25 MCG naleznete

  • Co je přípravek ROCALTROL 0.25 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROCALTROL 0.25 MCG užívat
  • Jak se přípravek ROCALTROL 0.25 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROCALTROL 0.25 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROCALTROL 0.25 MCG