.

Příbalový leták ROFERON-A 18 MIU/0.6ML – INJ SOL 1X0.6ML/18MU

Při užití léčivého přípravku ROFERON-A 18 MIU/0.6ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROFERON-A 18 MIU/0.6ML naleznete

  • Co je přípravek ROFERON-A 18 MIU/0.6ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROFERON-A 18 MIU/0.6ML užívat
  • Jak se přípravek ROFERON-A 18 MIU/0.6ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROFERON-A 18 MIU/0.6ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROFERON-A 18 MIU/0.6ML