.

Příbalový leták ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML – INJ SOL 30X0.5ML/6MU S

Při užití léčivého přípravku ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML naleznete

  • Co je přípravek ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML užívat
  • Jak se přípravek ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROFERON-A 6 MIU/0.5 ML