.

Příbalový leták ROLPRYNA 8 MG – POR TBL PRO 21X8MG

Při užití léčivého přípravku ROLPRYNA 8 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROLPRYNA 8 MG naleznete

  • Co je přípravek ROLPRYNA 8 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROLPRYNA 8 MG užívat
  • Jak se přípravek ROLPRYNA 8 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROLPRYNA 8 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROLPRYNA 8 MG