.

Příbalový leták ROPINIROL ORION 2 MG – POR TBL FLM 84X2MG

Při užití léčivého přípravku ROPINIROL ORION 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROPINIROL ORION 2 MG naleznete

  • Co je přípravek ROPINIROL ORION 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROPINIROL ORION 2 MG užívat
  • Jak se přípravek ROPINIROL ORION 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROPINIROL ORION 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROPINIROL ORION 2 MG