.

Příbalový leták RORENDO ORO TAB 2 MG – POR TBL DIS 98X2MG

Při užití léčivého přípravku RORENDO ORO TAB 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RORENDO ORO TAB 2 MG naleznete

  • Co je přípravek RORENDO ORO TAB 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RORENDO ORO TAB 2 MG užívat
  • Jak se přípravek RORENDO ORO TAB 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RORENDO ORO TAB 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RORENDO ORO TAB 2 MG