.

Příbalový leták ROSALGIN – VAG GRA SOL 5X0.5GM

Při užití léčivého přípravku ROSALGIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSALGIN naleznete

  • Co je přípravek ROSALGIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSALGIN užívat
  • Jak se přípravek ROSALGIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSALGIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSALGIN