.

Příbalový leták ROSALOX – DRM CRM 1X40GM 1

Při užití léčivého přípravku ROSALOX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSALOX naleznete

  • Co je přípravek ROSALOX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSALOX užívat
  • Jak se přípravek ROSALOX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSALOX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSALOX