.

Příbalový leták ROSEMIG 20 MG – NAS SPR SOL 2X0.1ML

Při užití léčivého přípravku ROSEMIG 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSEMIG 20 MG naleznete

  • Co je přípravek ROSEMIG 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSEMIG 20 MG užívat
  • Jak se přípravek ROSEMIG 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSEMIG 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSEMIG 20 MG