.

Příbalový leták ROSEMIG 50 MG – POR TBL FLM 6X50MG

Při užití léčivého přípravku ROSEMIG 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSEMIG 50 MG naleznete

  • Co je přípravek ROSEMIG 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSEMIG 50 MG užívat
  • Jak se přípravek ROSEMIG 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSEMIG 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSEMIG 50 MG