.

Příbalový leták ROSUMOP 10 MG – POR TBL FLM 30X10MG

Při užití léčivého přípravku ROSUMOP 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSUMOP 10 MG naleznete

  • Co je přípravek ROSUMOP 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUMOP 10 MG užívat
  • Jak se přípravek ROSUMOP 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSUMOP 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSUMOP 10 MG