.

Příbalový leták ROSUVASTATIN ACTAVIS 10 MG – POR TBL FLM 20X10MG I

Při užití léčivého přípravku ROSUVASTATIN ACTAVIS 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSUVASTATIN ACTAVIS 10 MG naleznete

  • Co je přípravek ROSUVASTATIN ACTAVIS 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUVASTATIN ACTAVIS 10 MG užívat
  • Jak se přípravek ROSUVASTATIN ACTAVIS 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSUVASTATIN ACTAVIS 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSUVASTATIN ACTAVIS 10 MG