.

Příbalový leták ROSUVASTATIN ACTAVIS 40 MG – POR TBL FLM 30X40MG I

Při užití léčivého přípravku ROSUVASTATIN ACTAVIS 40 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSUVASTATIN ACTAVIS 40 MG naleznete

  • Co je přípravek ROSUVASTATIN ACTAVIS 40 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUVASTATIN ACTAVIS 40 MG užívat
  • Jak se přípravek ROSUVASTATIN ACTAVIS 40 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSUVASTATIN ACTAVIS 40 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSUVASTATIN ACTAVIS 40 MG