.

Příbalový leták ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG – POR TBL FLM 90X20MG

Při užití léčivého přípravku ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG naleznete

  • Co je přípravek ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG užívat
  • Jak se přípravek ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSUVASTATIN MYLAN 20 MG