.

Příbalový leták ROSUVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG – POR TBL FLM 7X40MG I

Při užití léčivého přípravku ROSUVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSUVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG naleznete

  • Co je přípravek ROSUVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG užívat
  • Jak se přípravek ROSUVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSUVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSUVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG