.

Příbalový leták ROSUVASTATIN TEVA 20 MG – POR TBL FLM 14X20MG

Při užití léčivého přípravku ROSUVASTATIN TEVA 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROSUVASTATIN TEVA 20 MG naleznete

  • Co je přípravek ROSUVASTATIN TEVA 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUVASTATIN TEVA 20 MG užívat
  • Jak se přípravek ROSUVASTATIN TEVA 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROSUVASTATIN TEVA 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROSUVASTATIN TEVA 20 MG