.

Příbalový leták ROTARIX – POR PSU LQF 1Dďż˝V+1X1ML+1ADAPT

Při užití léčivého přípravku ROTARIX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROTARIX naleznete

  • Co je přípravek ROTARIX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROTARIX užívat
  • Jak se přípravek ROTARIX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROTARIX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROTARIX