.

Příbalový leták ROTATEQ – POR SOL 10X2ML

Při užití léčivého přípravku ROTATEQ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROTATEQ naleznete

  • Co je přípravek ROTATEQ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROTATEQ užívat
  • Jak se přípravek ROTATEQ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROTATEQ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROTATEQ