.

Příbalový leták ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. – POR TBL FLM 16X1.5MU

Při užití léčivého přípravku ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. naleznete

  • Co je přípravek ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. užívat
  • Jak se přípravek ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROVAMYCINE 1.5 M.I.U. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROVAMYCINE 1.5 M.I.U.