.

Příbalový leták ROWACHOL – POR CPS ETM 50

Při užití léčivého přípravku ROWACHOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROWACHOL naleznete

  • Co je přípravek ROWACHOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROWACHOL užívat
  • Jak se přípravek ROWACHOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROWACHOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROWACHOL