.

Příbalový leták ROWATINEX – POR CPS MOL 100

Při užití léčivého přípravku ROWATINEX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROWATINEX naleznete

  • Co je přípravek ROWATINEX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROWATINEX užívat
  • Jak se přípravek ROWATINEX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROWATINEX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROWATINEX