.

Příbalový leták ROZEX KRďż˝M – DRM CRM 1X30GM

Při užití léčivého přípravku ROZEX KRďż˝M si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ROZEX KRďż˝M naleznete

  • Co je přípravek ROZEX KRďż˝M a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROZEX KRďż˝M užívat
  • Jak se přípravek ROZEX KRďż˝M užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ROZEX KRďż˝M uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ROZEX KRďż˝M