.

Příbalový leták RUCONEST 2100 IU – INJ PLV SOL 1X2100IU

Při užití léčivého přípravku RUCONEST 2100 IU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RUCONEST 2100 IU naleznete

  • Co je přípravek RUCONEST 2100 IU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RUCONEST 2100 IU užívat
  • Jak se přípravek RUCONEST 2100 IU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RUCONEST 2100 IU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RUCONEST 2100 IU