.

Příbalový leták RUTA GRAVEOLENS – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku RUTA GRAVEOLENS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RUTA GRAVEOLENS naleznete

  • Co je přípravek RUTA GRAVEOLENS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RUTA GRAVEOLENS užívat
  • Jak se přípravek RUTA GRAVEOLENS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RUTA GRAVEOLENS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RUTA GRAVEOLENS