.

Příbalový leták RUTACID – POR TBL MND 20X500MG

Při užití léčivého přípravku RUTACID si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RUTACID naleznete

  • Co je přípravek RUTACID a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RUTACID užívat
  • Jak se přípravek RUTACID užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RUTACID uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RUTACID