.

Příbalový leták RYTMONORM 300 MG – POR TBL FLM 20X300MG

Při užití léčivého přípravku RYTMONORM 300 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RYTMONORM 300 MG naleznete

  • Co je přípravek RYTMONORM 300 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RYTMONORM 300 MG užívat
  • Jak se přípravek RYTMONORM 300 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RYTMONORM 300 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RYTMONORM 300 MG