.

Příbalový leták RYTMONORM – INJ SOL 5X20ML/70MG

Při užití léčivého přípravku RYTMONORM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RYTMONORM naleznete

  • Co je přípravek RYTMONORM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RYTMONORM užívat
  • Jak se přípravek RYTMONORM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RYTMONORM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RYTMONORM