.

Příbalový leták RYZODEG – INJ SOL 5X3ML/300UT

Při užití léčivého přípravku RYZODEG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku RYZODEG naleznete

  • Co je přípravek RYZODEG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RYZODEG užívat
  • Jak se přípravek RYZODEG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek RYZODEG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – RYZODEG