.

Příbalový leták SABADILLA – POR GRA 4GM 31CH-200CH

Při užití léčivého přípravku SABADILLA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SABADILLA naleznete

  • Co je přípravek SABADILLA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SABADILLA užívat
  • Jak se přípravek SABADILLA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SABADILLA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SABADILLA