.

Příbalový leták SABAL SERRULATA – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku SABAL SERRULATA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SABAL SERRULATA naleznete

  • Co je přípravek SABAL SERRULATA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SABAL SERRULATA užívat
  • Jak se přípravek SABAL SERRULATA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SABAL SERRULATA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SABAL SERRULATA