.

Příbalový leták SABERVEL 150 MG – POR TBL FLM 98X150MG

Při užití léčivého přípravku SABERVEL 150 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SABERVEL 150 MG naleznete

  • Co je přípravek SABERVEL 150 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SABERVEL 150 MG užívat
  • Jak se přípravek SABERVEL 150 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SABERVEL 150 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SABERVEL 150 MG