.

Příbalový leták SABINA – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku SABINA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SABINA naleznete

  • Co je přípravek SABINA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SABINA užívat
  • Jak se přípravek SABINA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SABINA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SABINA