.

Příbalový leták SABRIL – POR TBL FLM 100X500MG

Při užití léčivého přípravku SABRIL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SABRIL naleznete

  • Co je přípravek SABRIL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SABRIL užívat
  • Jak se přípravek SABRIL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SABRIL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SABRIL