.

Příbalový leták SAIZEN 5.83 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK – INJ SOL 5X1.03ML/6MG

Při užití léčivého přípravku SAIZEN 5.83 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SAIZEN 5.83 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek SAIZEN 5.83 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SAIZEN 5.83 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek SAIZEN 5.83 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SAIZEN 5.83 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SAIZEN 5.83 MG/ML INJEKďż˝Nďż˝ ROZTOK