.

Příbalový leták SALAZOPYRIN EN – POR TBL ENT 100X500MG

Při užití léčivého přípravku SALAZOPYRIN EN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SALAZOPYRIN EN naleznete

  • Co je přípravek SALAZOPYRIN EN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SALAZOPYRIN EN užívat
  • Jak se přípravek SALAZOPYRIN EN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SALAZOPYRIN EN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SALAZOPYRIN EN