.

Příbalový leták SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/250MCG Dďż˝V.PRJ.K INH – INH PLV DOS 60X50/250RG

Při užití léčivého přípravku SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/250MCG Dďż˝V.PRJ.K INH si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/250MCG Dďż˝V.PRJ.K INH naleznete

  • Co je přípravek SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/250MCG Dďż˝V.PRJ.K INH a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/250MCG Dďż˝V.PRJ.K INH užívat
  • Jak se přípravek SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/250MCG Dďż˝V.PRJ.K INH užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/250MCG Dďż˝V.PRJ.K INH uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/250MCG Dďż˝V.PRJ.K INH