.

Příbalový leták SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG Dďż˝V.PRJ.K INH. – INH PLV DOS 60X50/500RG

Při užití léčivého přípravku SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG Dďż˝V.PRJ.K INH. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG Dďż˝V.PRJ.K INH. naleznete

  • Co je přípravek SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG Dďż˝V.PRJ.K INH. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG Dďż˝V.PRJ.K INH. užívat
  • Jak se přípravek SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG Dďż˝V.PRJ.K INH. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG Dďż˝V.PRJ.K INH. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG Dďż˝V.PRJ.K INH.